Publicaties

Home »  Schrijven »  Publicaties

Auteur van publicaties

publicatiesThiemeMeulenhoff is dé educatieve mediaspecialist die educatieve oplossingen levert voor het Primair Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Hoger Onderwijs. Bij de ontwikkeling van het lesmaterialen werken zij nauw samen met ervaringsdeskundigen uit de praktijk van de gezondheidszorg en het onderwijsveld. De uitgaven en publicaties hebben gemeen dat ze inhoudelijk, realistisch en praktijkgericht zijn.

Als auteur heb ik meegeschreven aan een aantal publicaties over de Geriatrische zorgvrager en de beroepsrollen van verpleegkundigen.

Wettelijke bepalingen en passende zorg rond het levenseinde – Modern Medicine – nr. 5 2016

Wettelijke bepalingen rondom het levenseinde – De praktijk, 2 april 2016

Levenseinde en dementie – nr. 4 2015

Herregistratie wet BIG nabij – TVZ, Tijdschrift voor Verpleegkundigen 2013 nr. 4 – Saskia Danen en Marian Adriaansen

Zorgprofessionals met beroepsgeheim: mogelijkheden en grenzen van delen patiëntgegevens – De Praktijk, het tijdschrift voor de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner 2015 nr. 2 – Saskia Danen